lidar

Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem

Czytaj więcej

Oblot 84 kilometrów linii najwyższych napięć 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice.

Czytaj więcej

Pomiar metodą naziemego skaningu laserowego obiektu inżynierskiego.

Czytaj więcej

Skaning murów kleszczowych na Wawelu.

Czytaj więcej

Model istniejącej estakady do wykorzystania w procesie projektowania.

Czytaj więcej

Huta Katowice. Mapa ze skaningu. Innowacyjne podejście do mapy do celów projektowych.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego – skaning oraz modelowanie.

Czytaj więcej

Krakowski zespół kamienic – Elefant – inwentaryzacja.

Czytaj więcej

Wykonanie kolorowej chmury punktów do projektowania instalacji

Czytaj więcej

Inwentaryzacja budowlana powykonawcza pod osadzenie szklanej elewacji.

Czytaj więcej

Badanie pionowości szybów windowych.

Czytaj więcej

Badanie pionowości szybów windowych metodą skaningu laserowego.

Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio