Usługi geodezyjne

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Podano orientacyjne ceny netto. Odległość do obiektu może wpływać na ostateczną wartość usługi.

Mapy

Mapa do celów projektowych do 1 hektara – teren miejski. 1800 PLN

 • Każdy kolejny hektar. 800 PLN
 • Powyżej 10 hektarów. tel. ustalenia indywidualne.

Mapa do celów projektowych do 1 hektara – teren podmiejski. 1600 PLN

 • Każdy kolejny hektar. 600 PLN
 • Powyżej 10 hektarów. tel. ustalenia indywidualne.

Mapa do celów projektowych do 1 hektara wraz z ortofotomapą z nalotu. 2900 PLN

 • Każdy kolejny hektar. 900 PLN
 • Powyżej 10 hektarów. tel. ustalenia indywidualne.

Mapa inwentaryzacji powykonawczej budynku z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. 1800 PLN

Mapa inwentaryzacji przyłącza sieci uzbrojenia terenu. 1000 PLN

Mapy inwentaryzacji dużych obiektów budowlanych, liniowych sieci uzbrojenia terenu, itp. tel. ustalenia indywidualne.

Ortofotomapa UAV.

 • Do 1 hektara. 1100 PLN
 • Każdy kolejny hektar. 300 PLN
 • Powyżej 10 hektarów. tel. ustalenia indywidualne.

Tworzenie modeli NMT, NMPT (na podst. pomiarów klasycznych, skaningu, nalotu UAV). tel. ustalenia indywidualne.

Mapy tematyczne i opracowania kartograficzne. tel. ustalenia indywidualne.

Architektura

Klasyczne inwentaryzacje architektoniczno - budowlane CAD.

 • Do 500 metrów powierzchni użytkowej. 12 PLN/m2
 • Od 500-1000 metrów powierzchni użytkowej. 10 PLN/m2
 • Powyżej 1000 metrów powierzchni użytkowej. tel. ustalenia indywidualne.
 • Minimalna cena inwentaryzacji. 2500 PLN

Inwentaryzacje konserwatorsko-budowlane. tel. ustalenia indywidualne.

Modelowanie budynków 3D. (Autodesk Revit) wraz z inwentaryzacją architektoniczno - budowlaną CAD na podstawie skaningu laserowego.

 • Do 500 metrów powierzchni użytkowej. 15 PLN/m2
 • Od 500-1000 metrów powierzchni użytkowej. 12 PLN/m2
 • Powyżej 1000 metrów powierzchni użytkowej. tel. ustalenia indywidualne.
 • Minimalna cena inwentaryzacji. 2500 PLN

Modelowanie budynków BIM. (Autodesk Revit) na podstawie skaningu laserowego.

 • Do 500 metrów powierzchni użytkowej. 30 PLN/m2
 • Od 500-1000 metrów powierzchni użytkowej. 25/m2
 • Powyżej 1000 metrów powierzchni użytkowej. tel. ustalenia indywidualne.
 • Minimalna cena inwentaryzacji. 5000 PLN

Skaning laserowy obiektów. (Chmury punktów mono)

 • Do 500 metrów powierzchni użytkowej. 5 PLN/m2
 • Od 500-1000 metrów powierzchni użytkowej. 4 PLN/m2
 • Powyżej 1000 metrów powierzchni użytkowej. tel. ustalenia indywidualne.
 • Minimalna cena skaningu laserowego. 1500 PLN
 • Kolorowe chmury RGB. tel. ustalenia indywidualne.

Ortofotoplany na bazie skaningu laserowego. tel. ustalenia indywidualne.

Fotograficzne panoramy 360. tel. ustalenia indywidualne.

Geodezja inżynieryjna

Tyczenie budynku jednorodzinnego (do 6 narożników).

 • Tyczenie budynku, osie, kierunki na ławicach, zero budowlane. 1400 PLN
 • Tyczenie kolejnego punktu. 100 PLN
 • Odbicia na ławy. 50 PLN

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu.

 • Każdy punkt załomowy. 80 PLN
 • Punkt pośredni. 50 PLN
 • Tyczenie odcinka do 300 metrów. 500 PLN

Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu.

 • Każdy punkt załomowy. 80 PLN
 • Punkt pośredni. 50 PLN
 • Inwentaryzacja odcinka do 300 metrów. 1000 PLN

Wykrywanie sieci uzbrojenia terenu

 • Wykrywanie przewodu do 300 metrów. 600 PLN
 • Powyżej 300 metrów. tel. ustalenia indywidualne.

Kompleksowe obsługi geodezyjne.

 • Obiekt drogowy. tel. ustalenia indywidualne.
 • Obiekt kubaturowy. tel. ustalenia indywidualne.
 • Praca zespołu, pracownika kameralnego. tel. ustalenia indywidualne.

Bilanse robót ziemnych, okresowe pomiary kubatury. tel. ustalenia indywidualne.

Osnowy realizacyjne pomiary

 • Wykonywanie pomiarów GNSS i wyrównanie wyników. tel. ustalenia indywidualne.

Pomiary przemieszczeń i osiadań. tel. ustalenia indywidualne

Skaning laserowy obiektów przemysłowych. tel. ustalenia indywidualne

Modelowanie 3D, modelowanie 3d/BIM obiektów przemysłowych. tel. ustalenia indywidualne

Inspekcje obiektów budowlanych metodami skaningu lub UAV. tel. ustalenia indywidualne

Geodezja prawna

Podział działki.

 • Opracowanie wstępnego projektu podziału. 1200 PLN
 • Podział działki na dwie. 3500 PLN
 • Każda następna działka. 600 PLN
 • Stabilizacja punktu. 200 PLN /pkt.

Ustalenie przebiegu działki.

 • Granica dwa punkty 1900 PLN
 • Każdy następny punkt 250 PLN
 • Stabilizacja punktu. 200 PLN/pkt.

Wznowienie granicy (wyznaczenie).

 • Granica dwa punkty (palik). 1500 PLN
 • Każdy następny punkt (palik). 250 PLN
 • Stabilizacja punktu. 200/pkt.

Konsultacja geodezyjno-prawna. 250 PLN

Wykaz synchronizacyjny/Równoważnik (prosty). 1000 PLN

Wykaz synchronizacyjny/Równoważnik (skomplikowany). tel. ustalenia indywidualne.

Inwentaryzacja zieleni. tel. ustalenia indywidualne.

Inwentaryzacja zieleni na podstawie skaningu. tel. ustalenia indywidualne.

Energetyka

Opracowanie profili energetycznych. tel. ustalenia indywidualne.

Skaning laserowy. Modele BIM stacji energetycznych. tel. ustalenia indywidualne.

Studia wykonalności linii energetycznych. tel. ustalenia indywidualne.

Inspekcje obiektów budowlanych metodami skaningu lub UAV. tel. ustalenia indywidualne.

Naloty nad liniami wysokiego napięcia. tel. ustalenia indywidualne.

Przygotowanie danych pomiarowych do programu PLS-CADD. tel. ustalenia indywidualne.

GIS

Zbieranie i przygotowanie danych przestrzennych do systemów GIS. tel. ustalenia indywidualne.

Przygotowanie topologicznych danych o obiektach geodezyjnych i geograficznych. tel. ustalenia indywidualne.

Zakładanie baz danych, zestawienia tabelaryczne, kwerendy z przestrzennych bazy danych. tel. ustalenia indywidualne.

Studia wykonalności, opracowania geoinformatyczne. tel. ustalenia indywidualne.

Opracowania GIS w środowisku QGIS. tel. ustalenia indywidualne.

Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio