Pomiar metodą naziemego skaningu laserowego obiektu inżynierskiego.

Kontynuujemy współpracę z firmą Air Liquide Polska Sp. z o.o. Tym razem otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie skomplikowanego skaningu laserowego. Wykonaliśmy skaning wewnątrz wieży do schładzania argonu. Warunki pracy, ze względu na ilość miejsca i zapylenie, były bardzo trudne. Wejście do środka było możliwe tylko z góry. Musieliśmy przetransportować skaner na samą górę obiektu, wciągając go za pomocą liny. Trudno było znaleźć odpowiednią lokalizację na stanowisko dla skanera. Pomimo tych wszystkich trudności i z zachowaniem reżimu BHP, udało się przeprowadzić pomiary.

Uzyskaliśmy chmurę punktów, która wraz z uproszczonym modelem była niezbędna w procesie projektowania drogi, do wymiany elementów instalacji oraz urządzeń chłodzących. Koszt wyłączenia instalacji jest bardzo wysoki.  Model obiektu pozwala zaprojektować właściwe ścieżki wyjęcia elementów, bardzo obniża koszt całej operacji i zmniejsza ryzyko pomyłek lub nieprzewidzianych problemów w trakcie remontu.

skaning-laserowy-obiekt-inzynierski

Może Ci się spodobać również

Geodezja inżynieryjna - Bardzo precyzyjne pomiary na Walcowni zimnej na Hucie Arcelormittal w Krakowie.
Czytaj więcej
Model 3d istniejącej estakady-konstrukcja stalowa - część II.
Czytaj więcej
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 2d oraz 3d.
Czytaj więcej
Skaning oraz modelowanie obiektów przemysłowych.
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio