Oblot 84 kilometrów linii najwyższych napięć 400 kV relacji Czarna - Pasikurowice.

W ostatnim czasie opracowaliśmy kolejny projekt z zakresu oblotu linii wysokiego napięcia 400 kV. Na zlecenie firmy Eltel Networks Engineering SA wykonaliśmy nalot z wykorzystaniem najnowszych technologii LIDAR i kamery lotniczej. W efekcie pomiarów opracowaliśmy ortofotomapę oraz sklasyfikowaną chmurę punktów. Ponadto przygotowaliśmy odpowiednie, numeryczne modele terenu NMT i dane geoinformatyczne, zgodne ze standardem specyfikacji PSE.

Oprócz wykorzystania technologii lotniczego skaningu laserowego, w części zakresu zastosowaliśmy najnowszą platformę firmy @DJI, bezzałogowy dron model Matrice 300 RTK wraz z modułem skanującym ZenMuse L1.

Jest to kolejny krok, w stronę coraz większej powszechności stosowania, w nowoczesnej geodezji, systemów teledetekcyjnych, fotogrametryczno-skanujących.

Materiały dołączone do opisu przedstawiają przykłady zastosowania i opracowania danych.

Może Ci się spodobać również

Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Pomiar osiadań - budynku usługowo-mieszkalnego
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio