geodezja

Założenie osnowy realizacyjnej oraz reperów roboczych na terenie Huty Katowice

Czytaj więcej

Skaning laserowy Fortu Kościuszko.

Czytaj więcej

Kielce -założenie osnowy szczegółowej

Czytaj więcej

Wielokrotne wykorzystanie skaningu laserowego wykonanego w Dąbrowie Górniczej

Czytaj więcej

Przekroje rzeczne – Warszawa – Jeziorko Czerniakowskie

Czytaj więcej

Geodezja inżynieryjna – Bardzo precyzyjne pomiary na Walcowni zimnej na Hucie Arcelormittal w Krakowie.

Czytaj więcej

Odbiornik referencyjny PolaRx5s dla CENAGIS PW.

Czytaj więcej

Kolejny odbiornik referencyjny, Septentrio PolaRx5e, trafił do klienta.

Czytaj więcej

Mapa do celów projektowych, ortofotomapa i model 3D mesh dla wizualizacji terenu.

Czytaj więcej

MPL Kraków – Balice – Mapa do celów projektowych.

Czytaj więcej

Mapa do celów projektowych pod modernizacje linii wysokiego napięcia.

Czytaj więcej

Naziemny skaning laserowy zabytkowej willi w Zakopanem.

Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio