Aktualne

Skanowanie walcowni – ponad 400 stanowisk pomiarowych.

Czytaj więcej

Geodezyjna obsługa budowy.

Czytaj więcej

Skaning naziemny na terenie Stalowni w Krakowie.

Czytaj więcej

Mapa do celów projektowych dla firmy Oknoplast.

Czytaj więcej

Profile pod linie energetyczne – linia 110 kV.

Czytaj więcej

Mapa do celów projektowych dla obiektów przemysłowych.

Czytaj więcej

Przekroje rzeczne i dolinowe dla projektu kolejowego.

Czytaj więcej

Ortofotomapa pod przedmiar węzła A1/S1.

Czytaj więcej

Ortofotomapa na terenie obsługi geodezyjnej.

Czytaj więcej

Obsługa geodezyjna na realizacjach lokalnych dróg z firmą Strabag.

Czytaj więcej

Badanie pionowości szybów windowych.

Czytaj więcej

Dojazdów budynek młyna – inwentaryzacja.

Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio