Aktualne

Obsługa geodezyjna w procesie budowy dróg.

Czytaj więcej

Precyzyjne pomiary osiadań.

Czytaj więcej

Model BIM stacji energetycznej.

Czytaj więcej

Ortofotomapa. Wykonanie nalotu UAV.

Czytaj więcej

Modele 3d krakowskiego zespołu kamienic.

Czytaj więcej

Mapa i model na podstawie skaningu laserowego.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów Cepelii w Warszawie i Katowicach.

Czytaj więcej

Kolejny model 3D kamienicy w Krakowie.

Czytaj więcej

Odbiornik referencyjny PolaRx5s dla CENAGIS PW.

Czytaj więcej

Pomiar metodą naziemego skaningu laserowego obiektu inżynierskiego.

Czytaj więcej

Skaning murów kleszczowych na Wawelu.

Czytaj więcej

Model istniejącej estakady do wykorzystania w procesie projektowania.

Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio