Aktualne

Wielokrotne wykorzystanie skaningu laserowego wykonanego w Dąbrowie Górniczej

Czytaj więcej

Mdcp pod budowę linii kablowej HVDC Polska-Litwa

Czytaj więcej

Przekroje rzeczne – Warszawa – Jeziorko Czerniakowskie

Czytaj więcej

Oblot 84 kilometrów linii najwyższych napięć 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice.

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Opracowanie profilu linii 100kV i mapy do celów projektowych w Zakopanem.

Czytaj więcej

Geodezja inżynieryjna – Bardzo precyzyjne pomiary na Walcowni zimnej na Hucie Arcelormittal w Krakowie.

Czytaj więcej

Model 3d istniejącej estakady-konstrukcja stalowa – część II.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 2d oraz 3d.

Czytaj więcej

Skaning oraz modelowanie obiektów przemysłowych.

Czytaj więcej

Obsługa geodezyjna w procesie budowy dróg.

Czytaj więcej

Precyzyjne pomiary osiadań.

Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio