Rozpoczynamy kolejny projekt w Kielcach przy przebudowie ulic Zagnańskiej i Witosa.

Podpisaliśmy kolejną umowę z firmą Strabag. Realizujemy prace związane z przebudową ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach. Rozbudowie podlega ponad 6.5 km odcinek drogi, na którym powstanie 9 nowych rond. Jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonaliśmy nalot fotogrametryczny i opracowaliśmy ortofotomapę. Dzięki temu szybko i sprawnie możemy określić m.in. rodzaje nawierzchni, konieczne do rozbiórki. Wykonawca otrzyma dokładne dane do kontroli, przedmiaru i potwierdzenia kosztorysu materiałowego budowy.

Kolejny krok to, analiza i przygotowanie projektu do realizacji. Następnie założenie osnowy realizacyjnej i wejście na teren budowy. Budowa będzie realizowana z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dokumentację opracowujemy na podstawie zbudowanych przez nas modeli 3D.

Taki sposób działania zdecydowanie usprawnia i przyśpiesza proces realizacyjny. Dodatkowo całość dokumentacji cząstkowej i wymiana danych w projekcie jest przetwarzana w sposób cyfrowy w chmurze.

Może Ci się spodobać również

Geodezja inżynieryjna - Bardzo precyzyjne pomiary na Walcowni zimnej na Hucie Arcelormittal w Krakowie.
Czytaj więcej
Model 3d istniejącej estakady-konstrukcja stalowa - część II.
Czytaj więcej
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 2d oraz 3d.
Czytaj więcej
Skaning oraz modelowanie obiektów przemysłowych.
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio