chmura punktow

Skaning laserowy w celu wykonania kontroli jakości wyprodukowanej ramy konstrukcyjnej wraz z urządzeniami.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja architektoniczna budynku turystycznego w Wiśle.

Czytaj więcej

Skaning murów kleszczowych na Wawelu.

Czytaj więcej

Model istniejącej estakady do wykorzystania w procesie projektowania.

Czytaj więcej

Mapa do celów projektowych, ortofotomapa i model 3D mesh dla wizualizacji terenu.

Czytaj więcej

Huta Katowice. Mapa ze skaningu. Innowacyjne podejście do mapy do celów projektowych.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego – skaning oraz modelowanie.

Czytaj więcej

Naziemny skaning laserowy zabytkowej willi w Zakopanem.

Czytaj więcej

Model 3D budynku i otoczenia na terenie ArcelorMittal w Krakowie.

Czytaj więcej

Skaning naziemny na terenie Stalowni w Krakowie.

Czytaj więcej

Badanie pionowości szybów windowych.

Czytaj więcej

Precyzyjny pomiar powierzchni nowych mieszkań w stanie deweloperskim ze skanera.

Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio