Pomiar osiadań - budynku usługowo-mieszkalnego

Badanie osiadań dla budynku 3-kondygnacyjnego.
Zgodnie z wymaganiami przy badaniu osiadań obiektu, dobraliśmy odpowiednie metody pomiarowe, narzędzia, techniki analiz wyników pomiarów, odpowiednią oprogramowanie oraz klasę sprzętu pomiarowego. Zaplanowaliśmy harmonogram badań zachowując dbałość o przyjęte warunki w metodyce oraz reżim dokładnościowy, który musi zostać utrzymany w kolejnych cyklach pomiarowych. Rozmieszczenie oraz ilość reperów kontrolnych została zaprojektowana względem badanego obiektu.

Wykonaliśmy stabilizacje reperów kontrolnych. Następnie przeprowadziliśmy kontrolę stabilizacji tych reperów oraz  pomiar „0” – dwukrotna niwelacja precyzyjna między reperami przy użyciu niwelatora Trimble DiNi 03.

Sieć powiązań została zaprojektowana w ten sposób, aby pomiar przeprowadzić maksymalnie dokładnie z zachowaniem jak najkrótszych długości ciągów i możliwością kontroli pośrednich etapów, to jest weryfikacji zamknięcia oczek niwelacji w poszczególnych częściach budynku.

Pierwsza część niwelacji została wykonana od reperu państwowego RPP do do reperu Rp1, założonego na kolumnie przedmiotowego obiektu. Druga niwelacja to sieć powiązań wszystkich reperów, znajdujących się w badanym budynku. Wyrównanie przeprowadzono dwuetapowo, tak aby wewnętrznej sieci niwelacji, założonej w badanym budynku, nie obarczać wpływem i błędami zewnętrznymi pomiaru.

Może Ci się spodobać również

Skaning oraz ortofotomapa 70 km linii 400kV.
Czytaj więcej
Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio