Pomiar osiadań - budynku usługowo-mieszkalnego

Badanie osiadań dla budynku 3-kondygnacyjnego.
Zgodnie z wymaganiami przy badaniu osiadań obiektu, dobraliśmy odpowiednie metody pomiarowe, narzędzia, techniki analiz wyników pomiarów, odpowiednią oprogramowanie oraz klasę sprzętu pomiarowego. Zaplanowaliśmy harmonogram badań zachowując dbałość o przyjęte warunki w metodyce oraz reżim dokładnościowy, który musi zostać utrzymany w kolejnych cyklach pomiarowych. Rozmieszczenie oraz ilość reperów kontrolnych została zaprojektowana względem badanego obiektu.

Wykonaliśmy stabilizacje reperów kontrolnych. Następnie przeprowadziliśmy kontrolę stabilizacji tych reperów oraz  pomiar „0” – dwukrotna niwelacja precyzyjna między reperami przy użyciu niwelatora Trimble DiNi 03.

Sieć powiązań została zaprojektowana w ten sposób, aby pomiar przeprowadzić maksymalnie dokładnie z zachowaniem jak najkrótszych długości ciągów i możliwością kontroli pośrednich etapów, to jest weryfikacji zamknięcia oczek niwelacji w poszczególnych częściach budynku.

Pierwsza część niwelacji została wykonana od reperu państwowego RPP do do reperu Rp1, założonego na kolumnie przedmiotowego obiektu. Druga niwelacja to sieć powiązań wszystkich reperów, znajdujących się w badanym budynku. Wyrównanie przeprowadzono dwuetapowo, tak aby wewnętrznej sieci niwelacji, założonej w badanym budynku, nie obarczać wpływem i błędami zewnętrznymi pomiaru.

Może Ci się spodobać również

Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Pomiar osiadań - budynku usługowo-mieszkalnego
Czytaj więcej
Skaning oraz model urządzenia medycznego.
Czytaj więcej
Wesołych Świąt !
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio