Inwentaryzacja powykonawcza na terenie Huty Katowice

Nasz ostatni wpis z prac realizowanych na terenie Huty Katowice dotyczył osnowy realizacyjnej założonej na potrzeby prac budowlanych. Dzisiaj wpis będzie o inwentaryzacji powykonawczej.

Ostatnim etapem prac geodezyjnych przy obsłudze inwestycji jest inwentaryzacja powykonawcza obiektu, której celem jest sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz operatu geodezyjnego.

Zinwentaryzowany obiekt znajduje się na terenie ArcelorMittal.  Wykonaliśmy pomiar za pomocą tachimetru robotycznego Trimble S6. Zostały pomierzone nowo powstałe budynki techniczne, estakady, podpory, nadziemne rurociągi, a także podziemne sieci uzbrojenia terenu. 

Na podstawie zebranych pomiarów, sporządziliśmy mapę inwentaryzacji powykonawczej oraz  skompletowaliśmy operat geodezyjny, który został przyjęty do zasobu ODGiK.

Może Ci się spodobać również

Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Pomiar osiadań - budynku usługowo-mieszkalnego
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio