Skaning oraz modelowanie obiektów przemysłowych.

Kontrolowanie oraz inwentaryzacja obiektów przemysłowych. Obecnie metoda skaningu laserowego jest najlepszym rozwiązaniem do zrealizowania inwentaryzacji obiektów przemysłowych, które zazwyczaj są obiektami wymagającymi przez swoją ograniczoną dostępność, wielkopowierzchniowość czy też mnogość występujących elementów stalowych. 

Ciekawym zadaniem, które zrealizowaliśmy z zakresu skanowania  laserowego obiektów przemysłowych jest skaning szybów windowych. Wykonany w celu zbadania ich pionowości, a także sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń lub pęknięć. Pierwsze zlecenie obejmowało szyby windowe zlokalizowane w budynku  przy ul. Straszewskiego w Krakowie, drugie w budynku przy ul. św Anny. Kontrola eksploatowanych obiektów wysmukłych jest konieczna m.in ze względu na to, że materiały konstrukcyjne starzeją się, a obiekt z upływem lat  ulega deformacjom pod wpływem urządzeń zainstalowanych na obiekcie.

Po wykonaniu skaningu w szybach, chmury punktów wyrównano w programie Leica Cyclone z zapewnieniem maksymalnej dokładności dla charakterystyki przedmiotowego obiektu. Zapewniono również wysoką rozdzielczość wynikowej chmury punktów – poniżej 1mm. Średni błąd połączenia skanów nie przekroczył 3mm.

 Na podstawie  danych ze skaningu wyznaczono odchyłki od pionu i przedstawiono je  na określonych poziomach  w sześciu osiach. W programie CloudCompare wykonaliśmy  wizualizację rozkładu odchyłek od pionu dla poszczególnych elewacji, każdego z szybów. Tak opracowane materiały mogą służyć przede wszystkim do oceny stanu technicznego obiektów, ale również są niezbędne przy wykonaniu remontu szybów oraz dostosowaniu wymiarów nowej kabiny do istniejącego pionu.

Innym zadaniem z zakresu geodezji inżynieryjnej był skaning dużego obiektu stalowni. Ze względu na dostępność, logistycznie było to bardzo trudne przedsięwzięcie do pomiaru. Wykonaliśmy naziemny skaning laserowy całości budynku Stalowni na terenie Huty Arcelor Mittal w Krakowie.  Zeskanowana przez nas budowla ma powierzchnię około 35000 m2. Pomiary wykonywane były przez dwa zespoły pomiarowe przy użyciu dwóch skanerów Leica P40. Całość zlecenia przeznaczona była do analizy obiektu pod kątem zgodności z przepisami ppoż.

Dla części obiektu stalowni (9000m2) wykonaliśmy model 3d. Najbardziej pracochłonną część stanowiło zamodelowanie konstrukcji stalowej. Dużą uwagę poświęciliśmy na dobór odpowiednich rodzajów profili stalowych. Cały model zgodnie z założeniami został zbudowany z dokładnością wpasowania do 3cm. Stanowi On bazę do wykonania projektu wpasowania, w istniejącą przestrzeń innowacyjnej Instalacji Obróbki Próżniowej (VTD ang. Vacuum Tank Degasser). Zastosowanie takiej technologii umożliwi produkcję stali o podwyższonym standardzie jakościowym i tym samym zapewni firmie nowe możliwości produkcyjne.

Innym obiektem przemysłowym zeskanowanym przez nas był szyb kopalniany. Pomiar był bardzo wymagający, ze względu na realizację stanowisk nie tylko na poziomie gruntu, ale również z kilku poziomów platformy szybu. Dzięki temu uzyskana przez nas chmura punktów dokładnie przedstawia szczegółowe elementy szybu, co pozwoliło na stworzenie wiernego modelu 3d całego obiektu.

Model stanowił podstawę do wykonania dokumentacji 2d, a także do sporządzenia kosztorysowego zestawienia materiałowego belek i słupów konstrukcyjnych całej budowli. Szybkie wykonanie takiego zestawienia, możliwe było dzięki zastosowaniu technologii BIM w trakcie modelowania oraz wykorzystaniu oprogramowania Autodesk Revit. Dodatkowo dokładnie wyznaczyliśmy powierzchnię malowania całej konstrukcji oraz masę obiektu. Wszystkie prace wykonane przez nasz zespół mają przyczynić się do sporządzenia projektu rewitalizacji szybu. W nim planowane jest utworzenie między innymi tarasu widokowego.

Podsumowanie zastosowania technologii BIM w modelowaniu konstrukcji stalowych. Stosowanie technologii BIM w modelowaniu konstrukcji stalowych jest szczególnie istotne, gdyż poza wizualną reprezentacją obiektów rzeczywistych dostajemy również całą bazę danych o obiekcie. Baza ta może zawierać bardzo różnorodne informacje. Jednak podstawowymi są te, które dotyczą cech materiałowych i funkcjonalnych. Ponadto, mając całe zestawienie ilościowe łatwo jest oszacować koszty modernizacji czy też rewitalizacji.

Wg. KNR 205 przy wykonywaniu przedmiaru dla konstrukcji stalowej, w rozbiciu na elementy, masę należy obliczyć  zwiększając masę projektowaną o 2%. Dodatkowo zwiększamy o: 3,5% ze względu na masę główek nitów dla konstrukcji nitowanych, 1,8% na masę spoin konstrukcji spawanych, 2,5% dla masy nitów i spoin, łbów nakrętek konstrukcji spawano-nitowanych lub łączonych na śruby. Natomiast przy przedmiarze BIM ilości, które zostaną przeniesione wprost z modelu do tabeli przedmiarowej, odpowiadać będą masie elementów zamodelowanych. Dokładność przedmiaru w tym przypadku w dużej mierze zależy od dokładności/szczegółowości samego modelu. Przykładowo projektując konstrukcję stalową o masie 20 000 kg stosując technologię BIM w kosztorysie będzie uwzględniona dokładnie taka sama masa. Stosując technikę tradycyjną będziemy dodatkowo musieli uwzględnić 2%,a co za tym idzie 400 kg stali więcej. 

Może Ci się spodobać również

Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Pomiar osiadań - budynku usługowo-mieszkalnego
Czytaj więcej
Skaning oraz model urządzenia medycznego.
Czytaj więcej
Wesołych Świąt !
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio