Obsługa geodezyjna w procesie budowy dróg.

Inżynieria drogowa zajmuje się projektowaniem i budową obiektów drogowych. Na każdym etapie budowy dróg, węzłów, mostów czy wiaduktów niezbędne jest uczestnictwo i koordynacja geodetów.

Nasza firma realizuje wszelkiego rodzaju opracowania mapowe niezbędne do zaprojektowania obiektów drogowych i nie tylko. Do tych celów wykorzystujemy wszelkie dostępne na rynku technologie.

Staramy się zachować balans, dostosowując odpowiedni sposób i metody pomiaru do obiektu z jakim mamy do czynienia. W naszym zakresie usług możemy wykonać opracowania na podstawie lotniczego skaningu laserowego i ortofotomapy lub nalotu z wykorzystaniem bezzałogowych systemów UAV. Przy mniejszych obiektach stosujemy, również innowacyjny naziemny skaning laserowy, zamiennie z klasycznymi pomiarami tachimetrycznymi i metodami RTK-GNSS.

Przy wszystkich nowoczesnych technologiach zachowujemy reżim niezbędnych dokładności pomiarowych.

Poza mapami do celów projektowych (MDCP) lub map z inwentaryzacji powykonawczych  realizujemy również cyfrowe opracowania do wspomagania projektowania. Są to dane z zakresu nowych technologii GIS i BIM.

Przygotowujemy numeryczne modele terenu NMT lub NMPT, pliki wsadowe z punktami terenu ze skaningu laserowego i pomiarów klasycznych. Opracowujemy pliki wsadowe LandXML jako gotowe dane o terenie przygotowane do oprogramowania drogowego typu Autodesk CIVIL lub InRoads.

Przy ustaleniu z Zamawiającym możemy na podstawie pomiarów i orotofotomapy wykonać zestawienia danych do bardzo dokładnych przedmiarów i kosztorysów. W oparciu o takie dane, szacowanie wartości prac na projekcie jest dużo dokładniejsze. To przekłada się na realne oszczędności dla Inwestora lub Generalnego Wykonawcę (GW).

Przy opracowywaniu map oferujemy również opracowania z zakresu inwentaryzacji zieleni. W zależności od wymogów Zamawiającego robimy zestawienia tych danych.

 Wykonaliśmy ponad 300 km liniowych opracowań mapowych z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Po zakończeniu fazy projektowania następuje etap rozpoczęcia budowy.

Pierwsza faza to prace przygotowawcze. Konieczne jest :

  • Wykonanie pomiaru terenu istniejącego.

Teren od chwili wykonania mapy do celów projektowych może ulec zmianie. Pomiar istniejącego terenu umożliwia sprawdzenie terenu z MDCP. Uzyskanie aktualnego modelu terenu NMT to gwarancja dokładnych obliczeń do bilansu robót ziemnych. Numeryczny model terenu 3D, pozwala przeanalizować projekt i na wstępnej fazie wnieść niezbędne poprawki, rewizje, które zoptymalizują plany.

  • Analiza projektu.

Nasza firma przywiązuje olbrzymią wagę do tego etapu. Precyzyjne i szczegółowe przygotowanie projektu jest kluczowe podczas całego procesu realizacji budowy. Na początku pozwala wychwycić wszelkie błędy projektowe, kolizje i rozbieżności części opisowej z graficzną. Wszystkie dane dotyczące geometrii drogi wprowadzamy do unikalnego oprogramowania GEOMAX. Analizujemy niwelety, przekroje poprzeczne profile dróg i odwodnienia.

Na tym etapie przygotowujemy dane cyfrowe w nowoczesnych formatach i w postaci modeli 3D. Takie pliki pozwalają od razu na szybkie obliczenia, wgranie danych do stacji robotycznych i  systemów sterowania maszyn ( koparek etc.)

 

  •    Założenie i wyrównanie osnowy realizacyjnej.

Równolegle z analizą projektu przygotowujemy dokładną osnowę realizacyjną. Współrzędne określamy na podstawie statycznych pomiarów satelitarnych i niwelacji precyzyjnej.

Po pracach przygotowawczych rozpoczyna się żmudna, powtarzalna codzienna praca na obiekcie. Kluczowe jest, aby na tym etapie projektu optymalnie szybko i w spójny jednorodny sposób wykonywać i opracowywać pojedyncze zlecenia.

Do tych celów, nasza firma przygotowała odpowiednie oprogramowanie i szablony, które wprowadzają GW do prowadzenia prac z zakresu geodezji w systemie i standardach „Common Data Environment” (CDE) czyli praca w jednolitym środowisku wymiany danych i informacji.

W naszym przypadku, jest to wspólne środowisko dla firmy geodezyjnej i wszystkich członków projektu czyli osób od GW i firm podwykonawczych, tak aby działały na spójnej jednolitej platformie.

Taka praca umożliwia bezbłędną komunikację, przejrzyste zarządzanie czasem i zasobami kadrowo sprzętowymi na budowie. Zlecenie wpisane przez jednego kierownika lub majstra jest widoczne dla wszystkich osób. Zakres rozmiaru wpisanej pracy, określa czas jaki to zabierze. Inna osoba planuje wówczas tak swoje zamówienie, aby wszystkie czynności miały szanse być wykonane i nie kolidowały ze sobą.

Kolejny krok to praca w chmurze. Wszystkie opracowania i operaty jakie przygotowujemy są realizowane na tych samych szablonach, wcześniej uzgodnionych z GW i nadzorem. Taki standard przyśpiesza obliczenia i analizę wynikowych danych. Wszystkie materiały przekazywane są w formie elektronicznej na wspólny dysk sieciowy.

Sytuacja z COVID19 utwierdziła nas w słuszności tego działania. Osoby pracujące kameralnie na projekcie pracują z jednego biura lub zdalnie i nie muszą na stałe być na budowie. To znacząco obniża koszty i bezpiecznie ogranicza w przypadku pandemii ryzyko zarażenia się wielu osób.

Dodatkowa zaleta takiego modelu pracy, to elastyczność kadrowa. Wówczas zdecydowanie łatwiej jest zarządzać zasobami ludzkimi. W chwili, kiedy na budowie pojawia się duża ilość zleceń nasz firma elastycznie może przesunąć na kilka dni inną osobę w biurze, aby zabezpieczyć front robót i nie dopuścić do opóźnień.

Dysponujemy własnym oprogramowaniem  do zarządzania zleceń, własnym formularzami Google z aplikacjami do zarzadzania czasem. Formularz może być obsługiwany na komputerze jak również przez urządzenia mobilne. Środowisko daje kontrolę nad tym kto, co i kiedy zleca.

Dane z dziennika zleceń są połączone z aplikacją do budowania operatów. Taka forma działania ujednolica przekazywaną dokumentację. Jest ona spójna i eliminuje drobne błędy, nazwy etc.

W trakcie trwania budowy prowadzimy na bieżąco mapę dyżurną obiektu. Prowadzona jest w systemie GIS, zgodnym bazami danych BDOT/GESUT odpowiednich PODGiK.

Mapa dyżurna pozwala GW zarządzać postępem prac na sieciach uzbrojenia terenu i innych pracach zanikających. Umożliwia również eliminować błędy i kolizje. Jest to także narzędzie do kontroli postępu prac realizowanych przez podwykonawców.

Podsumowując, dzisiaj Generalny Wykonawca „nie otrzymuje od nas człowieka z tachimetrem”, otrzymuje od naszej firmy podczas obsługi geodezyjnej kompleksowo:

  •         najnowszą technologię sprzętową (stacje robotyczne, skaner laserowy, systemy RTK-GNSS i systemy bezzałogowe UAV),
  •         nowoczesną technologię oprogramowania (najnowsze oprogramowanie 3D, obsługę modeli 3D, LadnXML, kontrolę projektu, pracę na aktualnych zobrazowaniach orto i chmur punktów, koordynację CDE, wspomaganie BIM w drogownictwie),
  •         wiedzę i doświadczenie ( wieloletnia praca na kontraktach drogowych małych i dużych inwestycji),
  •         czerpanie z nowoczesnej wiedzy i technologii z zakresu geodezji i środowiska  IT ( koordynacja danych, geodezyjna koordynacja projektu, BIM),
  •         nowoczesne wykorzystanie danych do kosztorysowania/przedmiarowania i analizy rewizji w trakcie budowy,
  •         GW może liczyć na swoistego rodzaju audyt procesu czy realizacji projektu bazujący na optymalnie dokładnych danych.

Na zakończenie całości projektu GW otrzymuje od nas mapę inwentaryzacji powykonawczej. Dzięki prowadzeniu mapy dyżurnej proces uzyskania stosownych klauzul w ośrodku jest znacząco skrócony.

Ponadto w zakresie prac końcowych realizowany jest proces stabilizacji granicy pasa drogowego.

Inwestor może na zakończenie budowy otrzymać od nas mapę inwentaryzacji powykonawczej, aktualną ortofotomapę z UAV oraz cyfrowy podkład danych do zarządzania eksploatacją obiektu.

Może Ci się spodobać również

Skaning oraz ortofotomapa 70 km linii 400kV.
Czytaj więcej
Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio