Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 2d oraz 3d.

BIM w branży instalacyjnej

Zastosowanie technologii BIM w branży instalacyjnej jest równie ważne jak w przypadku branży konstrukcyjnej i architektonicznej. Wektorowe modele 3d instalacji znajdują różnorodne zastosowania. Mogą być wykorzystywane m.in. jako inwentaryzacja stanu istniejącego. Należy wówczas pamiętać, że pomiar inwentaryzacyjny powinien się odbyć zanim przewody instalacyjne zostaną zakryte. Zyskujemy dzięki temu dokładną lokalizację przewodów, co w przyszłości będzie pomocne w trakcie rozbudowy czy też remontu obiektu lub wymiany instalacji. Dodatkowo mając model 3d możemy zbadać kolizje między infrastrukturą planowaną a istniejącą.

Aplikacje BIM mają narzędzia do automatycznego wykrywania kolizji, gdyż sama ocena wizualna może nie wystarczyć do ich  zidentyfikowania. Straty związane z kolizjami występującymi na budowie mogą sięgać nawet 10% wartości projektu. Dotychczasowe wyniki badań pokazują, że mniejsza liczba kolizji zwiększa bezpieczeństwo na budowie. Ponadto wykonując model BIM zyskujemy dokładne informacje o obiektach: materiałach  z jakich są wykonane poszczególne instalacje, średnicach, rodzajach złączy, typach gniazdek elektrycznych i wiele innych. Wszystkie te informacje, możemy uzyskać w postaci zestawień tabelarycznych.

Wykorzystanie  przy projektowaniu  modeli  BIM opraw oświetleniowych, pozwala na  wykonanie symulacji oświetlenia. Pozwala również ocenić czy poszczególne pomieszczenia są odpowiednio doświetlone w ciągu dnia oraz w nocy. Coraz więcej producentów opraw oświetleniowych wykonuje modele BIM dla swoich produktów. Modele te posiadają całą bazę informacji dot.: współczynnika straty światła, napięcia, liczby biegunów, barwy światła czy intensywności. Projektanci wykorzystują te modele, a programy BIM-owe  odczytują te informacje z modelu i wykorzystują do niezbędnych obliczeń.

Nasz zespół wykonał skaning laserowy kamienicy zlokalizowanej w centrum Krakowa, a następnie na  jego podstawie stworzyliśmy  model 3d. Bazując na modelu sporządziliśmy dokumentację architektoniczno-budowlaną. Dodatkowo wykonaliśmy, również analizę instalacji znajdujących się w budynku. W związku z tym, że inwentaryzacji podlegał obiekt już eksploatowany, bezpośredni dostęp do instalacji był mocno utrudniony. Wykonaliśmy modele rur oraz kanałów w miejscach identyfikowalnych, korzystaliśmy również z zachowanej archiwalnej dokumentacji 2d. W efekcie udało się odtworzyć część  systemu instalacji sanitarnej. Dla systemu instalacji wodnej rozróżniliśmy system ciepłej i zimnej wody. Dopasowaliśmy modele osprzętu hydraulicznego  (toalety, umywalki, wanny itp.) z gotowych modeli przygotowanych przez producentów. Nasz zespół dokładnie zamodelował instalację HVAC wraz z urządzeniami – była ona dobrze widoczna na chmurze punktów.

W innym zleceniu wykonaliśmy inwentaryzację architektoniczno-budowlaną wraz z rozmieszczeniem punktów świetlnych, gniazdek elektrycznych i włączników w budynku handlowo-usługowym. Już na etapie skanowania musieliśmy zwrócić szczególną uwagę na ich lokalizację, aby były dobrze widoczne na pozyskanej chmurze punktów. Dodatkowo zespół wykonał dokumentację fotograficzną uwzględniając te elementy, co w dużej mierze ułatwiło modelowanie. 

Materiały przygotowane przez nas zostały wykorzystane do wykonania projektu przebudowy oraz remontu obiektów zarówno z pierwszego jak i z drugiego zlecenia.

Może Ci się spodobać również

Skaning oraz ortofotomapa 70 km linii 400kV.
Czytaj więcej
Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio