Model BIM stacji energetycznej.

Technologia BIM w energetyce. Polskie Sieci Energetyczne S.A zdecydowały się na  wdrożenie technologii BIM. Zastosowanie tej technologii wg. analiz  Patrica MacLeamy’ego ma przynieść obniżenie kosztów na każdym etapie faz cyklu życia obiektu budowlanego. Wraz z postępem procesu inwestycyjnego wzrastają koszty wprowadzania zmian, a ponadto maleje możliwość kontroli kosztów ( budżetu). Stworzony model BIM zawiera informacje, które raz wprowadzone nie ulegają powielaniu jak w przypadku dokumentacji 2d. Zamodelowany obiekt może być wykorzystywany przez różne branże dzięki czemu nie ma konieczności organizowania międzybranżowych narad koordynacyjnych.

Charakterystyka prac. Nasz zespół podjął się  częściowej realizacji tego wymagającego zadania. Sporządziliśmy  zestaw 20 spójnych modeli BIM dla obiektów stacji 400/110kV Lublin-Systemowa. Modelowanie zostało poprzedzone wykonaniem naziemnego skaningu laserowego. Stacja energetyczna jest specyficznym obiektem do skanowania, bowiem stanowiska skanera mogły być ustawione tylko w wyznaczonych obszarach, a na terenie stacji nasz zespół pomiarowy mógł poruszać się po specjalnych chodnikach.

Modele BIM wykonaliśmy na podstawie bezpośredniego pomiaru w wyniku którego otrzymaliśmy chmurę punktów. Korzystaliśmy również z dokumentacji branżowej otrzymanej od zleceniodawcy. PSE S.A. przedstawiło dokładną specyfikację dotyczącą modelowania. Wszystkie wykonane przez nas modele są w formacie IFC oraz RVT. Zleceniodawca przygotował również szablon pliku IFC, czyli zestaw klas i ich właściwości, wymagany do wymiany informacji związanych z modelem BIM.

Stacja energetyczna jest obiektem skomplikowanym zawierającym wiele elementów o różnej specyfice jak np. rozdzielnia 220kV, stanowisko transformatora czy budynek nastawni, każdy z tych elementów stanowi osobny model. Dodatkowo każdy z modeli podzielony jest wg. branż. Biorąc pod uwagę przykład transformatora, na spójną całość obiektu składają się: część konstrukcyjna, model aparatury,  instalacji ppoż oraz obwodów wtórnych.

Poziom reprezentacji geometrycznej uzależniony był od przeznaczenia modelu. Dla przewodów tolerancja położenia wynosiła +/- 40 mm, natomiast dla większości elementów nie mogła przekraczać +/- 20mm. Na zlecenie zamawiającego utworzyliśmy dodatkowe parametry dla każdego elementu. Jednym z nich był parametr dot. rodzaju i terminu wykonania konserwacji elementu, innym powierzchnia elementów. Takie informacje o elemencie pozwalają na dokładne zaplanowanie terminu i rodzaju prac konserwacyjnych czy remontowych

Dokumentacja. Do każdego modelu przygotowywaliśmy również kartę modelu. Zawierała ona informacje o strukturze modelu, parametrach indywidualnych, danych BIM oraz informacje o autorach modelu. Całość realizowanego projektu wykonywana była pod okiem  BIM koordynatora, który sprawdzał modele, zawartość danych i tworzył struktury. Niezbędna była również pomoc projektanta z branży elektrycznej oraz konstrukcyjno-budowlanej. Dla zamodelowanych obiektów wykonaliśmy również analizę zgodności modelu z chmurą punktów, przy użyciu programu CloudCompare v2.11. 

Może Ci się spodobać również

Skaning oraz ortofotomapa 70 km linii 400kV.
Czytaj więcej
Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio