Na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego wykonaliśmy opracowanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej. Dla opracowania całej dokumentacji wykonaliśmy pomiary naszym skanerem naziemnym Leica P40. Dodatkowo do opracowania wykonaliśmy dokumentację fotograficzną wszystkich obiektów. Zleceniodawca otrzyma oprócz klasycznej dokumentacji inwentaryzacji, kolorowe chmury punktów i ortofotoplany elewacji.

Close Menu