다운로드

AMIGEO rozpoczęło pracę przy inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku dawnej firmy TELPOD przy ulicy Romanowicza w Krakowie 다운로드. Jest to kolejny krok do zmiany i rewitalizacji dawnych terenów przemysłowych na Zabłociu. Dopasowanie do obecnych potrzeb i wymogów wykona renomowana krakowska firma architektoniczna 다운로드. Opracowanie wykonujemy z zastosowaniem naziemnego skaningu laserowego. Obiekt będzie modelowany w programie Autodesk Revit.

Close Menu