Essay Coach Research Proposal Memo Example Example Introduction Paragraph Comparison Contrast Essay Essay Help Online Uk Stores Free Business Plan On Custom Design Template Ethische Vragen Euthanasia Essay

Skaning 3D

Kościół rzymskokatolicki w Skawinie

Inwentaryzacja architektury zabytkowo sakralnej.

Charakterystyka wymodelowanego obiektu 다운로드.

Przedmiotem opracowania był kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.

Obiekt wzniesiony w 1364 roku przez Króla Kazimierza Wielkiego. Zniszczony w wyniku pożaru odbudowany w 1704 r. Ołtarz główny i dwa boczne to obiekty późno barokowe.

Jako eksperci geodezji i nowoczesnych technologii o wysokiej wydajności współpracujemy z podmiotami, którym dostarczamy innowacyjne opracowania 다운로드.

Przekrój przez chmurę kolorową punktów.

Od całej konstrukcji po wierne odwzorowanie detali.

Przy eksponatach, o dużej wartości zabytkowo – kulturowej, szalenie istotne jest precyzyjne odwzorowanie każdego drobiazgu 다운로드.

Nasze podejście do inwentaryzacji takich  elementów to zastosowanie wysokiej rozdzielczości skaningu laserowego i fotogramterii naziemnej.

Dzięki temu, technologia pozwala nam dostarczać dostosowane do potrzeb klienta właściwe rezultaty.

Umiejętności, ukształtowane przez wiedzę i zebrane przez lata doświadczenia powodują, że  jako eksperci potrafmy rozwiązywać, prawie, każde, skomplikowane zagadnienia pomiarowe Khcm download.

Bryła 3D figurki Matki Boskiej.

BIM. Proces nowoczesnego pomiaru i modelowania.

Cały obiekt  został wymodelowany w technologii 3D w programie Autodesk  Revit Architecture 다운로드.

Wszystkie elementy opracowane zostały z zachowaniem rzeczywistej kolorystyki kościoła. W trudno dostępnych miejscach i przy skomplikowanych fakturach, wykorzystaliśmy dodatkowe zdjęcia o wysokiej rozdzielczości.

Szczególnie istotne było dostosowanie czasu pomiaru do pory dnia aby uzyskać właściwie naświetlenie obiektu i poprawną kolorystykę 홀리랜드 다운로드.

Wizualizacja 3D przygotowanego modelu kościoła. Link do wizualizacji video.

Krótki czas pomiaru, pełna archiwizacja stanu obiektu 영화 라푼젤 다운로드.

Posiadając model opracowanego obiektu budowlanego, możemy przygotować również klasyczną dokumentację gotową do wydruku. Atutem przemawiającym za modelowaniem jest fakt, że jakakolwiek niezbędna zmiana wykonana na modelu, automatycznie koryguje przygotowaną dokumentację  standardową 다운로드. Eliminuje to błędy braku wprowadzenia zmian w całości dokumentacji.

Zestawienie charakterystyki opracowania:

  • Ilość skanów : 250 skanów.
  • Czas opracowanie  4 tygodnie.
  • Powierzchnia zabudowy:  422 m2
  • Kubatura : 8928 m3
  • Powierzchnia dachu:  438 m2
  • Ilość okien:  38 sztuk, 14 typów kakaotalk pc버전.
  • Powierzchnia pomieszczeń :  2304m2
  • Wysokość wieży: 20.56 m
  • Data wykonania: kwiecień 2014

Zwymiarowany rzut  parteru kościoła.

Optymalizacja planowania i zarządzania przestrzenią 다운로드.

Close Menu