Wykrywanie sieci uzbrojenia terenu. Modelowanie przestrzenne instalacji uzbrojenia 3D, BIM.

Zbieranie informacji o przestrzeni, która nas otacza staje się coraz łatwiejsze. Ułatwiają to metody teledetekcji. Dużo trudniej jest wykonywać nowoczesne opracowania związane z infrastrukturą podziemną. Informacje o uzbrojeniu terenu są wielokrotnie niepełne. Bardzo często, aby pozyskać wiedzę o mediach znajdujących się pod ziemią należy je odszukać przy pomocy wykrywaczy lub georadaru. Nasza firma oferuje wszelkiego rodzaju mapy uzbrojenia terenu . Ponadto oferujemy usługę modelowania istniejącego uzbrojenia terenu. Model 3D BIM infrastruktury  znacząco zmienia i ułatwia projektowanie oraz zarządzanie sieciami. Modele Bim dla uzbrojenia to łatwe kosztorysowanie, wyszukiwanie kolizji i szybka realizację przedmiarów stanu istniejącego. Oszczędności z modelowania inwestycji w procesie BIM liczone są na około 30%.

Może Ci się spodobać również

Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Pomiar osiadań - budynku usługowo-mieszkalnego
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio