pomiary dronem

Mapa do celów projektowych, ortofotomapa i model 3D mesh dla wizualizacji terenu.

Czytaj więcej

Nalot fotogrametryczny z drona – droga S3.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie budowy autostrady A1 odcinek F – nalot.

Czytaj więcej

Ortofotomapa pod przedmiar węzła A1/S1.

Czytaj więcej

Ortofotomapa na terenie obsługi geodezyjnej.

Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio