pomiary dronem

Skaning oraz ortofotomapa 70 km linii 400kV.

Czytaj więcej

Skaning laserowy Radiostacji Gliwice

Czytaj więcej

Mdcp pod budowę linii kablowej HVDC Polska-Litwa

Czytaj więcej

Oblot 84 kilometrów linii najwyższych napięć 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice.

Czytaj więcej

Mapa do celów projektowych, ortofotomapa i model 3D mesh dla wizualizacji terenu.

Czytaj więcej

Nalot fotogrametryczny z drona – droga S3.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie budowy autostrady A1 odcinek F – nalot.

Czytaj więcej

Ortofotomapa pod przedmiar węzła A1/S1.

Czytaj więcej

Ortofotomapa na terenie obsługi geodezyjnej.

Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio