geodezja inzynieryjna

Inwentaryzacja budowlana powykonawcza pod osadzenie szklanej elewacji.

Czytaj więcej

Kontrola osiadań pionowych reperów – dworzec PKP w Krakowie.

Czytaj więcej

Model 3D budynku i otoczenia na terenie ArcelorMittal w Krakowie.

Czytaj więcej

Rozpoczynamy kolejny projekt w Kielcach przy przebudowie ulic Zagnańskiej i Witosa.

Czytaj więcej

Modelowanie estakady do sprawdzenia prześwitu.

Czytaj więcej

Skanowanie walcowni – ponad 400 stanowisk pomiarowych.

Czytaj więcej

Geodezyjna obsługa budowy.

Czytaj więcej

Skaning naziemny na terenie Stalowni w Krakowie.

Czytaj więcej

Obsługa geodezyjna na realizacjach lokalnych dróg z firmą Strabag.

Czytaj więcej

Badanie pionowości szybów windowych.

Czytaj więcej

Badanie pionowości szybów windowych metodą skaningu laserowego.

Czytaj więcej

Okresowe pomiary osiadań wiaduktów najazdowych parkingu nad dworcem PKP Kraków Główny.

Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio