Mapy sytuacyjno-wysokościowe. Mapy tematyczne.

MAPYDO CELÓW PROJEKTOWYCH.

Stosujemy pomiary klasyczne jak również dane ze skaningu i nalotów uav.

Dowiedz się więcej

Szybkość pozyskiwania danych.

SKANING LASEROWY. WIERNOŚĆ KAŻDEGO SZCZEGÓŁU.

Idealne rozwiązanie dla inwentaryzacji architektonicznych. Modelowanie BIM.

Dowiedz się więcej

Najwyższa dokładność pomiarów.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA.TYCZENIA I OSŁUGA BUDOWY.

Wszechstronność, doświadczenie i wykwalifikowana kadra specjalistów.

Dowiedz się więcej

Obsługa geodezyjno - prawna. Kataster.

PODZIAŁY, WZNOWIENIAI USTALENIA GRANIC.

Fragment mapy katastralnej z 1845r. z naniesioną aktualną ortofotomapą, (zdjęciem lotniczym).

Dowiedz się więcej

Doświadczenie i wszechstronność.

GEODEZYJNE OPRACOWANIA DLA ENERGETYKI.

Wykonujemy kompleksowe opracowania geodezyjne, stosując najnowsze technologie teledetecji i GNSS.

Dowiedz się więcej

Specjalistyczne pomiary i opracowania

GIS.ZDEFINIOWAĆ RZECZYWISTOŚĆ.

Przestrzenne bazy danych. Wycena. Pomiary osiadań, przemieszczeń. Innowacyjne rozwiązania...

Dowiedz się więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio