Mapy sytuacyjno-wysokościowe. Mapy tematyczne.

TWORZENIE MAPTO NAUKA & SZTUKA

Rysunek przedstawia przykład szczegółowej mapy do celów projektowych.

Dowiedz się więcej

Szybkość pozyskiwania danych.

SKANING LASEROWY. WIERNOŚĆKAŻDEGO SZCZEGÓŁU.

Idealne rozwiązanie dla inwentaryzacji architektonicznych. Modelowanie BIM.

Dowiedz się więcej

Najwyższa dokładność pomiarów.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA.KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWY.

Wszechstronność, doświadczenie i wykwalifikowana kadra specjalistów.

Dowiedz się więcej

Obsługa geodezyjno - prawna. Kataster.

PODZIAŁY, WZNOWIENIAI USTALENIA GRANIC.

Fragment mapy katastralnej z 1845r. z naniesioną aktualną ortofotomapą, (zdjęciem lotniczym).

Dowiedz się więcej

Doświadczenie i wszechstronność.

OPRACOWANIA DLAENERGETYKI.

Wykonujemy kompleksowe opracowania geodezyjne, stosując najnowsze technologie teledetecji i GNSS.

Dowiedz się więcej

Specjalistyczne pomiary i opracowania

GIS.ZDEFINIOWAĆ RZECZYWISTOŚĆ.

Przestrzenne bazy danych. Wycena. Pomiary osiadań, przemieszczeń. Innowacyjne rozwiązania...

Dowiedz się więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio