Aktualne

Model 3d istniejącej estakady-konstrukcja stalowa – część II.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów Cepelii w Warszawie i Katowicach.

Czytaj więcej

Kolejny model 3D kamienicy w Krakowie.

Czytaj więcej

Odbiornik referencyjny PolaRx5s dla CENAGIS PW.

Czytaj więcej

Pomiar metodą naziemego skaningu laserowego obiektu inżynierskiego.

Czytaj więcej

Skaning murów kleszczowych na Wawelu.

Czytaj więcej

Model istniejącej estakady do wykorzystania w procesie projektowania.

Czytaj więcej

Kolejny odbiornik referencyjny, Septentrio PolaRx5e, trafił do klienta.

Czytaj więcej

Mapa do celów projektowych, ortofotomapa i model 3D mesh dla wizualizacji terenu.

Czytaj więcej

MPL Kraków – Balice – Mapa do celów projektowych.

Czytaj więcej

Huta Katowice. Mapa ze skaningu. Innowacyjne podejście do mapy do celów projektowych.

Czytaj więcej

Mapa do celów projektowych pod modernizacje linii wysokiego napięcia.

Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio