Model BIM architektury budynków przemysłowych.

Przeprowadziliśmy kolejne prace związane z inwestycją Koreańskiej firmy SK IE Technology na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zlecenie obejmowało wykonanie modeli BIM z zakresu architektury bazując na dokumentacji projektowej.

Całość prac przeprowadziliśmy w programie Revit Autodesk. Poszczególnym elementom zostały nadane odpowiednie parametry zgodnie z wymaganiami zawartymi w BEP. Każdy element przypisano do konkretnej strefy budowlanej oraz do pomieszczenia.

Określono również dla nich odpowiednie kody identyfikacyjne. Istotne było także zastosowanie się do wytycznych dotyczących nazewnictwa poszczególnych obiektów. Łącznie zamodelowaliśmy 6 obiektów: główny obiekt biurowo-produkcyjny oraz 5 mniejszych obiektów pomocniczych. Główny obiekt wielkopowierzchniowy o wymiarach 440×200 metrów.

Budynki pomocnicze o powierzchni od 1200m2 do około 5000m2. Obiekty te zamodelowaliśmy w jednym układzie współrzędnych, określonym przez zamawiającego. Układ ten jest spójny z układem modeli konstrukcji, które wykonaliśmy we wcześniejszym zleceniu.

Może Ci się spodobać również

Skaning oraz ortofotomapa 70 km linii 400kV.
Czytaj więcej
Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio