Skaning laserowy stacji Halemba

Kolejne opracowanie dla firmy Eltel Networks Engineering SA, które zawierało w sobie kilka składowych. Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Halemba – to tam tym razem wylądowaliśmy.

Podstawowym produktem było opracowanie mapy do celów projektowych, która wykorzystana będzie do projektowania kanalizacji, wykonania przyłącza wodociągowego do stacji oraz projektu budynku na terenie stacji co wiązać się będzie z modernizacją linii.

Mapa do celów projektowych stworzona została w oparciu o skaning laserowy, pomiar tachimetryczny oraz pomiar odbiornikiem GPS. Dodatkowo wykonywaliśmy inwentaryzację zieleni przy stacji oraz pomiar i opracowanie profilu linii wysokiego napięcia. Wykonywanie wszystkich opracowań przez nas wiąże się z tym, że dane przekazane dla zleceniodawcy są spójne i jednoznaczne, a czas wykonania poszczególnych składowych może zostać skrócony o wykorzystanie danych z innych opracowań.

W przypadku opracowania zieleni mogliśmy posiłkować się skaningiem naziemnym i na jego podstawie stworzyć szkic pomiaru wraz z średnicami drzew. Poprzeczki słupów także mogły zostać zaczerpnięte z skaningu ponieważ skaner Leica P40 jakim dysponuje nasza firma pozwala uzyskać bardzo szczegółowe dane nawet ze znacznych odległości. Sam pomiar odbiornikiem GPS firmy Septentrio był również bezproblemowy dzięki jego mocnemu sygnałowi i nawet w takim terenie jak ten (miejscami gęste zadrzewienie) nie było problemu z zasięgiem i dokładnością.

Operat techniczny z opracowania mapy do celów projektowych został  przekazany do miejskiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w mieście Ruda Śląska gdzie uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Może Ci się spodobać również

Skaning oraz ortofotomapa 70 km linii 400kV.
Czytaj więcej
Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio