Ortofotomapa. Wykonanie nalotu UAV.

PO CO WYKONYWAĆ ORTOFOTOMAPĘ UAV?

Wykonywanie ortofotomapy wraz z opracowaniem mapy to możliwość otrzymania dokładnej informacji o terenie natychmiast. W zestawie z nałożoną ewidencją gruntów i uzbrojeniem terenu staje się materiałem, który umożliwia rozpoczęcie prac koncepcyjnych i projektowych jeszcze przed uzyskaniem mapy do celów projektowych. Aktualna ortofotomapa pozwala projektantom wcześnie zareagować i zmienić założenia inwestycji w przypadku wyraźnych przesłanek, typu kolizja, zbliżenie do obiektów niewidocznych. itp.. W wielu przypadkach spotykamy się z utrudnionym dostępem do terenów prywatnych posiadłości lub zakładów. Zdjęcia lotnicze i ortofotomapa umożliwiają analizę takiego terenu. Ponadto opracowanie orto zawsze jest szersze od zakresu mapy. Pogląd na teren sąsiadujący z inwestycją jest zatem większy o około 10-15%w porównaniu ze zwykłą mapą.

CENA.

Wykonanie nalotu fotogrametrycznego UAV jest znacznie bardziej wyraźne niż klasyczna ortofotomapa lotnicza. Ta druga, ogólnie dostępna, jest wykonywana do innych, makro celów ( np. plany MPZP). Siłą rzeczy zobrazowanie konkretnej inwestycji nie jest tak dokładne jak nalot celowy. Czas uzyskania danych jest również znacząco tańszy i szybszy.

 

KORZYŚCI REALIZACJA ORTOFOTOMAPY PRZED INWESTYCJĄ.

Przedłużenie kontraktu to zawsze, znacząco, zwiększone koszty dla Inwestora lub Generalnego Wykonawcy (GW). Nowe technologie w ogromnym stopniu minimalizują takie ryzyko. Najlepsze potwierdzenie to prawdziwe przykłady. GW otrzymuje od nas na początku inwestycji ortofotomapę. Nałożona na projekt wykonawczy umożliwiła wychwycić, rażące błędy w projekcie. Takie błędy można skorygować na etapie projektu bez straty materiałów, kosztów robocizny !  Dodatkowy atut to kontrola przedmiaru i kosztorysu projektu. Wykonanie kontroli przedmiaru na ortofotomapie daje 100 % dokładność długości i powierzchni materiałów do rozbiórek i odzysku. Przedmiary są najczęściej niedokładne. Dla przykładu 3% błędu kosztorysu, przy wartości inwestycji krótkiego odcinka drogi około 15 000 000 PLN daje oszczędności 450 000 PLN !! 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU POCZĄTKOWEGO.

Wysoka rozdzielczość zdjęć pozwala wykorzystać również materiał ortofotomapy w spornych przypadkach. Jeżeli właściciel sąsiedniej posesji skarży GW o ewentualne zniszczenia spowodowane budową, zdjęcia mogą rozwiać wątpliwość czy rzeczywiście do szkody doszło w trakcie trwania budowy czy też stan zniszczeń zarejestrowano  jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.

 

PRZYDATNOŚĆ FOTOGRAMETRII W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU.

Podobnie jak przed inwestycją, tak również w trakcie realizacji projektu ortofotomapa to fantastyczne źródło kontroli placu budowy i danych geometrycznych. Dzięki zdjęciom unikamy kontynuacji błędnie wykonanych elementów (  np. krawężnika czy kolizji sieci uzbrojenia terenu). Dla części prac możemy obliczyć kubaturę składowanych materiałów sypkich, ( hałdy materiałów, pryzmy ziemne). Inwestor widzi postęp prac i ma kontrolę prawidłowego wykonania prac przez GW.  Na obiektach kubaturowych bardzo często mamy do czynienia z małym placem budowy. Ortofotomapa na bieżąco pozwala analizować rozkład materiałów składowanych na placu i właściwie zarządzać powierzchnią terenu.  Korzyści uzyskuje zarówno GW jak również inwestor. Obie strony minimalizują ryzyko wydłużenia kontraktu lub roszczeń jeden strony względem drugiej.

 

MAŁA INWESTYCJA.

Wykonanie nalotu dla prywatnej działki może również nieść wiele korzyści:

  • idealny materiał do aranżacji terenu posesji i ogrodu 
  • wstępna kontrola granic ewidencyjnych,
  • kontrola wykonania prac wykonawczych zagospodarowania terenu

Może Ci się spodobać również

Skaning oraz ortofotomapa 70 km linii 400kV.
Czytaj więcej
Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio