Modele 3d krakowskiego zespołu kamienic.

 

Skaning laserowy – dokładność, precyzja i szybkość.

Opracowaliśmy modele 3d dla 5 głównych obiektów zlokalizowanych przy ulicach Podwale oraz Krupnicza. Do ich wykonania wykorzystaliśmy chmurę punktów uzyskaną z naziemnego skaningu laserowego. Zastosowanie takiej technologii pomiarowej pozwoliło zdecydowanie skrócić czas realizacji prac terenowych w porównaniu z technikami klasycznymi. Skrócenie czasu przenosi się również na niższe koszty jakie musi ponieść inwestor.  Ponadto wiele pomieszczeń byłoby bardzo trudno dostępnych, do klasycznego pomiaru. Pomiar skaningiem laserowym i uzyskana chmura punktów pozwoliła nam na dokładne odtworzenie rzeczywistych wymiarów i kształtu tych  pomieszczeń. Panorama 1 360, Panorama 2 360.

Specyfikacja pomiaru.

Pomiar wykonano przy użyciu skanera Leica P40. Zastosowano skanowanie z gęstością 1 punkt na 3 mm, co pozwoliło nam na uzyskanie bardzo szczegółowej chmury punktów. Do jej wyrównania wykorzystaliśmy oprogramowanie Cyclone od Leica Geosystems. Wykonaliśmy ponad 900 stanowisk. Łączenia chmur dokonaliśmy przy użyciu kulek oraz tarczek. Ostatecznie otrzymaliśmy chmurę w układzie 2000. Model wykonaliśmy przy użyciu programu Autodesk Revit.

Modelowanie 3d. 

Wykonanie modelu 3d dla tak dużej inwestycji, przynosi inwestorowi znaczące korzyści. Przede wszystkim finansowe, ale również czasowe. Model wiernie oddaje kształt każdego ważnego elementu. W tym również zdobień: gzymsów, boniów, podokienników, listew okiennych czy pilastrów. Model rzeczywistych obiektów stwarza możliwość szybkiego wykonania symulacji różnych wersji projektów, adaptacji,  modernizacji czy renowacji. Daje również możliwość wykonania analizy nasłonecznienia, stworzenia wizualizacji oraz wykonania animacji.

Raz uzyskane informacje w postaci modelu 3d mogą służyć inwestorowi do zarządzania obiektem, planowania dalszej  rozbudowy i przebudowy. W przypadku zniszczenia obiektu lub jego części może posłużyć do wiernego odbudowania  zniszczonych elementów. Na podstawie modelu 3d stworzyliśmy dokumentację 2d. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia wprowadzenie poprawek. Modyfikacji dokonujemy tylko w modelu 3d.

Model 3d obiektu nie jest jednak równoznaczny z modelem BIM. Nie zawiera on szczegółowych informacji o zamodelowanych elementach, obiektach. Brak tych informacji powoduje, że np. proces kosztorysowania, nie jest aż tak korzystny jak  przypadku pełnego opracowania BIM.

BIM. 

Stosując technologię BIM poza geometrycznym modelem 3d uzyskujemy również szereg informacji o obiekcie. Są one istotne dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Zwiększając poziom zaawansowania BIM w projekcie, można zredukować koszty ewentualnych zmian z około 20% dla postępowania klasycznego do zaledwie 3% dla BIM.

Bardzo istotną zaletą stosowania technologii BIM jest wykorzystanie informacji przypisanych do obiektów  w procesie kosztorysowania. Powołując się na publikację “PRZEDMIAROWANIE W TECHNOLOGII BIM VS PRZEDMIAROWANIE METODĄ TRADYCYJNĄ” prezentowaną na konferencji NOWE OBLICZE BIM (Warszawa 7.11.2017), wg. przeprowadzonej analizy na próbce badawczej, którą stanowiła  ściana z 20 otworami wykazano, że czas jaki był potrzebny do obliczenia jej powierzchni, dla metody klasycznej (rysunek pdf + excel) wyniósł 4 min, wykorzystując DWG i MetriCAD – 2,5 min czyli redukcja o 38% w odniesieniu do pierwszego sposobu oraz 8 sekund przy wykorzystaniu technologii BIM ( IFC + BIM Vision) – redukcja aż o 97%. Różnice stają się jeszcze większe, gdy weźmiemy pod uwagę całość obiektu, a nie tylko jedną ścianą. 

Dla technologii BIM niezależnie od ilości ścian czas potrzebny na wyznaczenie ich powierzchni wynosi 8 sekund. Stosując przedmiar metodą tradycyjną każda zmiana wprowadzona do projektu generuje czasochłonne korekty i wiele zmian w przedmiarze. Wprowadzanie zmian do projektów w technologii BIM jest szybkie i przejrzyste. Zmiany wprowadzone w jednym miejscu w modelu aktualizowane są we wszystkich zestawieniach, wprowadzając zmiany w zestawieniach aktualizowany jest model.

Może Ci się spodobać również

Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Pomiar osiadań - budynku usługowo-mieszkalnego
Czytaj więcej
Skaning oraz model urządzenia medycznego.
Czytaj więcej
Wesołych Świąt !
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio