Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów Cepelii w Warszawie i Katowicach.

model-3d

Na zlecenie Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy wykonaliśmy inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dwóch obiektów. Zespół budynków głównej siedziby “Cepelia” w Warszawie na ulicy Chmielnej oraz części budynku Galerii Sztuki BWA w Katowicach.

Obydwa obiekty pomierzone zostały metodą skaningu laserowego. Jest to najwierniejsza i najszybsza metoda pozyskania danych geometrycznych obiektu.

model-3d skaning-laserowy-kamienica

Obiekt w Warszawie to około 2200 m2 powierzchni, do jego opracowania wykonaliśmy ponad 200 stanowisk skanera. Podczas pomiaru w Katowicach wykonaliśmy około 90 stanowisk pomiarowych.

Dzięki temu uzyskaliśmy chmury punktów do wykonania modeli 3D. Całość procesu modelowania wykonaliśmy w oprogramowaniu BIM, Autodesk Revit 2020. W modelach uwzględniliśmy część kluczowych elementów instalacji: elektryki, armatury oraz rur c. o.

model-3d-ze-skaningu-laserowego model-3d-kamienicy

Na bazie modelu 3D BIM kamienicy w Warszawie, przeprowadziliśmy również analizę przebiegu kanałów wentylacyjnych. Całość finalnego opracowania składała się z części cyfrowej i papierowej. Wszystkie rysunki dokumentacji 2D zostały opracowane na bazie modelu przestrzennego.

 

 

 

 

 

skaning-laserowy

Może Ci się spodobać również

Inwentaryzacja powykonawcza obwodnicy Kędzierzyna Koźla.
Czytaj więcej
Założenie osnowy realizacyjnej oraz reperów roboczych na terenie Huty Katowice
Czytaj więcej
Model BIM konstrukcji stalowej estakady.
Czytaj więcej
Zakończenie przebudowy ul. Zagnańskiej w Kielcach.
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio