Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów Cepelii w Warszawie i Katowicach.

model-3d

Na zlecenie Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy wykonaliśmy inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dwóch obiektów. Zespół budynków głównej siedziby “Cepelia” w Warszawie na ulicy Chmielnej oraz części budynku Galerii Sztuki BWA w Katowicach.

Obydwa obiekty pomierzone zostały metodą skaningu laserowego. Jest to najwierniejsza i najszybsza metoda pozyskania danych geometrycznych obiektu.

model-3d skaning-laserowy-kamienica

Obiekt w Warszawie to około 2200 m2 powierzchni, do jego opracowania wykonaliśmy ponad 200 stanowisk skanera. Podczas pomiaru w Katowicach wykonaliśmy około 90 stanowisk pomiarowych.

Dzięki temu uzyskaliśmy chmury punktów do wykonania modeli 3D. Całość procesu modelowania wykonaliśmy w oprogramowaniu BIM, Autodesk Revit 2020. W modelach uwzględniliśmy część kluczowych elementów instalacji: elektryki, armatury oraz rur c. o.

model-3d-ze-skaningu-laserowego model-3d-kamienicy

Na bazie modelu 3D BIM kamienicy w Warszawie, przeprowadziliśmy również analizę przebiegu kanałów wentylacyjnych. Całość finalnego opracowania składała się z części cyfrowej i papierowej. Wszystkie rysunki dokumentacji 2D zostały opracowane na bazie modelu przestrzennego.

 

 

 

 

 

skaning-laserowy

Może Ci się spodobać również

Skaning oraz ortofotomapa 70 km linii 400kV.
Czytaj więcej
Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio