Opracowanie materiałów do wykorzystania w studium wykonalności linii energetycznej Żarnowiec - Gdańsk.

Na zlecenie ENERGOPROJEKT-KRAKÓW S.A. opracowaliśmy materiały, które posłużą do oceny wykonalności planowanej inwestycji. Analizie podlegał obszar w buforze wzdłuż  linii energetycznej najwyższego napięcia  Żarnowiec – Gdańsk, której długość wynosi około 76 km. W oparciu o dane: ogólnodostępne, z zasobów Zamawiającego oraz na podstawie wywiadu terenowego sporządziliśmy celowe bazy danych. Na ich podstawie opracowaliśmy dokumentację kartograficzno – analityczną. Wykonaliśmy mapy aspektów środowiskowych w buforze 5 km, 2 km oraz 500 m od osi linii.

gis-studium-wykonalnosci-linii-energetycznej gis-dokumentacja-fotograficzna

Natomiast w buforze 60 m przygotowaliśmy zestawienia graficzno-statystyczne ewidencji gruntów, przeznaczenia działek wg. MPZP, mapy ukazującą użytkowanie i sposobu władania na poszczególnych działkach. Opracowaliśmy również mapę zestawienie przeszkody terenowych w sąsiedztwie linii. Ze względu na bardzo dużą ilość danych opracowane były w otwartym środowisku GIS. Całość dokumentacji była przekazana w formie cyfrowych plików danych.

studium-wykonalnosci-linii-energetycznej studium-wykonalnosci-linii-energetycznej gis-studium-wykonalnosci-linii-energetycznej

Może Ci się spodobać również

Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Pomiar osiadań - budynku usługowo-mieszkalnego
Czytaj więcej
Skaning oraz model urządzenia medycznego.
Czytaj więcej
Wesołych Świąt !
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio