Budowa odcinka autostrady a1.

Inżynieria drogowa zajmuje się projektowaniem i budową obiektów drogowych . Na każdym etapie budowy dróg, węzłów, mostów czy wiaduktów niezbędna jest koordynacja geodetów. Firma AMIGEO posiada wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę i najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy. Wykonujemy wszystkie rodzaje prace geodezyjnych. Od 08.2015 roku, na zlecenie firmy STRABAG, realizujemy obsługę geodezyjną odcinka I autostrady A1 . Jest to 15 kilometrowa sekcja pomiędzy lotniskiem Katowice Pyrzowice a miejscowością Woźniki. Część drogi znajduję się w głębokim wykopie, ponieważ przebiega bardzo blisko pasa startowego lotniska. Odległość od osi drogi krawędzi pasa startowego wynosi zaledwie 200 metrów. Początek każdego projektu to zapoznanie się dokumentacją projektową . Zespół specjalistów musi sprawdzić wszystkie kluczowe dane, wyszukać ewentualne błędy lub kolizje. Przygotowujemy bazy danych geometrii dróg, profile niwelety i przekroje charakterystyczne. W efekcie, już na początku budowy, dysponujemy spójną dokumentacją cyfrową całego obiektu. Taki sposób zarządzania projektem pozwala wyeliminować błędy, pomyłki . Dodatkowo takie przygotowanie usprawnia pracę na budowie.

Osnowa realizacyjna. Precyzyjne odwzorowanie przestrzeni Twojego projektu.

Kluczem do prawidłowej lokalizacji obiektu budowlanego w terenie jest  poprawna  stabilizacja osnowy realizacyjnej i jej dokładny pomiar . W oparciu o taką sieć punktów geodeci i maszyny sterowane automatycznie wynoszą, bardzo precyzyjnie, wszystkie elementy projektowe w teren. Nasza kadra dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą do zakładania osnów realizacyjnych.  Do pomiaru stosujemy najnowocześniejsze  i najdokładniejsze  technologie satelitarne GNSS . W trudno dostępnych warunkach terenowych, gdzie pomiary satelitarne są  niemożliwe, wykorzystujemy zmotoryzowane tachimetry robotyczne. Dla przedmiotowego odcinka autostrady A1  AMIGEO założyło kompletną osnowę realizacyjną, która składa się ze 136 punktów. Cała sieć  składała się łącznie z 973 wektorów przestrzennych GNSS. Punktami odniesienia w wyrównaniu osnowy było 5 punktów z ogólnopolskiej sieci stacji referencyjnych  ASG-EUPOS oraz 4 punkty POLREF II klasy, państwowej osnowy podstawowej . Ponadto wszystkie punkty zostały zaniwelowane. Pomiar niwelacji pozwolił bardzo precyzyjnie określić ostateczne wysokości punktów.  W ten sposób uzyskaliśmy przestrzenną sieć  punktów XYZ.

Płynne modelowanie przestrzeni 3D . Inteligentne zarządzanie zadaniami.

Przy obsługach stosujemy oprogramowanie GEOMAX. Posiada profesjonalne funkcje i wydajny zestaw narzędzi.  Program umożliwia płynne przygotowanie wszystkich danych. Cała geometria drogi, i wszystkie niezbędne modele 3D w jednym projekcie . Wybierz optymalne rozwiązanie z optymalną kadrą.

Geodezja inżynieryjna podczas obsługi to opracowania kameralne w biurze i bezpośrednia praca w terenie. AMIGEO przy obu rodzajach prac wykorzystuje stosuje najnowsze i sprawdzone rozwiązania. W ten sposób usprawniamy swoją pracę a nasz klient otrzymuje na czas precyzyjne dane.

Geodezja na drogach. Zaufaj fachowcom.

Może Ci się spodobać również

Model BIM architektury budynków przemysłowych.
Czytaj więcej
Projektowanie Przyszłości 2024
Czytaj więcej
Ortofotomapa pozyskana z nalotu fotogrametrycznego dronem
Czytaj więcej
Pomiar osiadań - budynku usługowo-mieszkalnego
Czytaj więcej
Oficjalny dealer w Polsce:
Septentrio