Po kliku latach trudu pracy kończy się budowa Międzynarodowego Terminalu Kraków-Balice . Firma ASTALDI, dla której wykonywaliśmy geodezyjną obsługę całego projektu stara się o uzyskanie ostatnich pozwoleń i dokumentacji odbiorowej. AMIGEO w swoim zakresie obowiązków miała również wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z zagospodarowaniem terenu najbliższego obszaru terminalu. Przygotowaliśmy również zestawienie wszystkich powierzchni pomieszczeń całego obiektu. Liczymy na dalszą współpracę na kolejnych kontraktach.

Close Menu