We współpracy z projektantem realizujemy opracowanie inwentaryzacji architektoniczno –konserwatorskiej dla Muzeum Auschwitz-Birkenau. Przedmiotem opracowania były reliktów kuchni i łaźni obozowej. AMIGEO wykonało dla przedmiotowych obiektów naziemny skaning laserowy i fotoszkice z kolorowej chmury punktów.

Close Menu